Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

E- Otoban Vekalet Sistemi Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 15/08/2017

Bilindiği üzere bugünden itibaren e-otoban sistemine geçmiş bulunmaktayız. Valilik veya kaymakamlık imzalı yazı hazırlarken, vali yardımcısı veya kaymakamlık vekaleti varsa hiyerarşide görünmeyeceğinden isimlerin manuel seçilmesi gerekmektedir. Vekalet eden vali yardımcısı veya kaymakamı bulmak için, hiyerarşideki arama seçeneğinden otobana tıklanarak il plaka kodu olan 16 yazılır ve listelenir. Yerine bakan kişi listeden seçilerek imza haline getirilerek hiyerarşi oluşturulur.