Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş Sağlığı ve Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 06/03/2017


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi amaçlanmıştır.

         İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi için; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması, risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların eğitimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizde çalışan çırak ve stajyerler dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır.

         Mezkûr Kanunun 18. Maddesinde Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması hususuna değinilmiş olup: Bu çalışmalar da değerlendirilmek üzere ya da iş sağlığı ve güvenliği konularında görüş, istek ve önerilerinizi Müdürlüğümüz Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğüne ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışan Temsilcisi Erkan BAŞTAR'a bizzat veya elektronik ortamda iletebilirsiniz.

İrtibat için:

Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Adres:Kükürtlü Mah. Çekirge Çocuk Hastanesi Yerleşkesi(Pembe Bina) Fevzi Çakmak Cad. No:53(Ana Bina)

Telefon: 0 224 808 31 91-92-98

Mail:hsm16.cals@saglik.gov.tr

Çalışan Temsilcisi

Ahmetpaşa mh. Fevzi Çakmak cd. No:53

Telefon: 0224 808 30 23
Mail:erkan.bastar@saglik.gov.tr    DÖKÜMANLAR


Kamu Kurumlarında İş Sağlığı İş Güvenliği Hizmetleri Mevzuatı

Meslek Hastalıkları
Giriş Formları
BHSM Elektromanyetik Raporu
ISG Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Öneri Formu