Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tütünsüz Kurum

Güncelleme Tarihi: 22/02/2017

 

Ülkemizde ve dünyada tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında kabul edilmekte, acil ve etkin önlem alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. Tütün kullanımı pek çok kişinin ölümüne neden olmakta veya yaşam kalitesini düşüren tütün nedenli hastalıklarla yaşamasına yol açmaktadır. Ayrıca tütün kullanmayan pek çok kişi yaşam yerlerinde ve çalışma ortamlarında tütün kullanılmasına bağlı olarak aynı hastalıklara yakalanmakta ve yaşamlarını yitirebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); dünyada 1,3 milyar insanın sigara içmekte olduğunu, yılda 6 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ve halen yaşamlarını devam ettirmekte olan sigara bağımlılarının en az yarısının hayatlarının sigara nedeni ile sona ereceğini bildirmektedir.

Kendisi sigara içmediği halde işyerinde, insanların toplu olarak bulundukları kapalı yerlerde ve evde sigara içen kişilerin dumanına maruz kalarak bu dumanda bulunan tüm zararlı maddelerin solunması "pasif içicilik" olarak tanımlanabilir. Günümüzde kapalı yerlerde sigara içimini yasaklayan yasa ile birlikte sigara içmeyen pek çok insan pasif içicilikten bir miktar kurtulmuştur. Sigara içenler sadece kendilerine değil, etrafındaki insanlara da zarar verirler. Yoğun sigara dumanına maruz kalan kişiler, sigara içmeyenlere göre 5 kat daha sigaranın oluşturduğu risklere yakındırlar. Hatta sigaranın kendi halinde yanmasıyla ortaya çıkan duman, solunan dumandan daha tehlikeli olabilmektedir. Sigarayı çektiğimiz zaman duman bir filtreden geçer ve içindeki bazı maddeler süzgeçte kalarak süzülür. Oysa normal yanan tütün süzülmeden havada dolaşır. Bu da diğer dumana göre 4 kat fazla kimyasalı içerisinde barındırır. Uludağ Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada (çevre halkını temsil eden grupta) çocukluğunda pasif içici konumunda olanların %74.6'sının aktif içici olduğu ve bunların %65.9'unun çocuklarının yanında sigara içtiği saptanmıştır.

İsviçre'de yapılan bir araştırma, çalışma ortamlarında çalışanların sigara içmemelerine bağlı olarak çalışan başına ortalama olarak 1000 CHF (yaklaşık 1.200 TL) para tasarrufu yapılabildiğini ortaya koymuştur.

Tütün kullanımının önlenmesine yönelik mücadele programı çok sektörlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli bir programdır. İlimizde yer alan kamu veya özel kurum fark etmeksizin kurumlarda, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında farkındalık oluşturmak, insanları pasif tütün dumanı etkileniminden korumak, tütün ürünleri kullanımına yeni başlayışları engellemek ve tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenleri desteklemek amacıyla, İl Tütün Kontrol Kurulunun 11 Eylül 2014 tarihli toplantısında alınan ve Valilik Makamınca onaylanan kurul kararları gereğince Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatılmıştır.