Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bebek Ölüm Çalıştayı Yapıldı

Güncelleme Tarihi: 17/07/2017

Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlığımız tarafından konu ile ilgili çeşitli programlar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’de bebek ölüm hızları son on yılda hızla düşerek, binde 29’dan 2016 yılında binde 7.3’e indi.

Bebek ölümlerini bu seviyeden daha aşağıya düşürebilmek için bebek ölümlerine neden olduğu bilinen faktörlere yönelik programları sürdürmek ve ölüme neden olan durumları tespit ederek, çözümüne yönelik yeni programları hayata geçirmek önem arz etmektedir.

Bu çalışmalar doğrultusunda İlimizde 2016 yılına ait bebek ölümlerinin analizlerini paylaşmak ve yerel düzeyde bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik yeni çalışmaları belirlemek amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Esat DİNÇER başkanlığında gerçekleşen çalıştaya Bursa Halk Sağlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteliği yöneticileri ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri katıldı.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Şube Müdürü Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR'ın 2016 yılı bebek ölümleriyle ilgili sunumundan sonra il sağlık yöneticileri tarafından değerlendirmeler yapıldı. İlimizde bebek ölümlerini önlemeye yönelik alınacak önlemler belirlendi ve kararlar bir rapor haline getirildi.

Bebek Ölümleri Çalıştayı 1.JPG


Bebek Ölümleri Çalıştayı 2.JPG