Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

Bir dilin bir alfabeyle belli kurallara göre yazıya geçirilmesine yazım (imla) denir.

Yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak, cümleleri ayırmak, anlamı etkili kılmak için noktalama işaretlerini kullanırız. Bir dilin, yazımının iyi bilinmesi ve doğru kullanılması, hem aynı dili konuşanlar arasında anlaşmayı kolaylaştırır, hem de o dilin gelecek nesillere sağlam temellere dayalı olarak devredilmesini sağlar. Bunun için Türk Dil Kurumunun son yazım kurallarıyla ilgili esaslarını kıstas alarak, imla kurallarını ve noktalama işaretlerini ana hatlarıyla vermeyi uygun gördük.

Konuyla ilgili bağlantı için tıklayınız