Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2017 Yılı İller Arası Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 13/06/2017

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 15891 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi"nin 7. maddesi doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen ilimiz dışındaki Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personel (genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personel) 07/06/2017-30/06/2017 tarihleri arasında ekteki ilan metnine göre Müdürlüğümüze başvurabileceklerdir.

Makam Onayı

2017 Yılı İller Arası Haziran Münhal Kadrolar

2017 Yılı İller Arası Haziran Nakil Talep Formu

2017 Yılı İller Arası Haziran İlan Metni

2017 Yılı İller Arası Haziran Dilekçe