Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçe

Güncelleme Tarihi: 08/02/2017

2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları yenidenyapılandırıldı.

Bu yapılandırma içerisinde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı, tüm illerde olduğu gibi ilimizde de 19.03.2012 tarihi itibariyle Halk Sağlığı Müdürlüğü kuruldu.