Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Tayin sonuçları

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017


Müdürlüğümüz ve bağlı birimler kadrosunda görev yapan sağlık personellerinin 2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Tayinleri için yaptığı başvurular, "Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge" hükümlerine göre sonuçlandırılmış olup, sonuçlar liste halinde ektedir.


tayin talebinde bulunan personel listesi
ataması uygun görülen personel listesi